09
JUL
2012

Svåra samtal bokas för fullt

Vårt utbildningspaket Svåra samtal har rönt mycket intresse från ledare som vill utveckla sin förmåga att kommunicera med medarbetare även om svåra ämnen. Närmast kan man höra vår medarbetare Åsa Rydhard hålla en workshop i ämnet i Helsingborg den 21/9 och 28/9!
Läs mer →