08
MAR
2014

Idag ska vi fira! Eller inte….

Klädd i min affärskostym anslöt jag till en affärskollega i minglet. Tillsammans kryssade vi fram till ett ståbord där vi kunde ställa våra kaffemuggar. Ett flitigt hälsande utbryter, namn och titlar haglar. Till sist nickar en av männen åt mitt håll – och frågar min kollega: Är
Läs mer →
04
OKT
2012

Småföretagare missar tillväxtmöjligheter

Vår undersökning och analys av småföretagares attityder gentemot bank visar bland annat på en ökad tendens bland företagare att sluta sig inom sin egen grupp. Ett beteendet som i förlängningen hämmar företagens tillväxtmöjligheter. Tendensen bottnar i ett ökat behov av att skydda sig
Läs mer →