09
JUL
2012

Givande medarbetarskap ger organisationen kraft

Flera kunder har frågat efter ett utbildningspaket som inspirerar och utrustar alla medarbetare till ett gott resultat. Vårt utbildningspaket Givande medarbetarskap är därför framtaget speciellt för detta ändamål och kompletterar Svåra samtal som vänder sig direkt till chefer och leda
Läs mer →