04
OKT
2012

Småföretagare missar tillväxtmöjligheter

Vår undersökning och analys av småföretagares attityder gentemot bank visar bland annat på en ökad tendens bland företagare att sluta sig inom sin egen grupp. Ett beteendet som i förlängningen hämmar företagens tillväxtmöjligheter. Tendensen bottnar i ett ökat behov av att skydda sig
Läs mer →