14
JAN
2016

Med 1 + 3 regeln vässar du din presentation på några minuter!

Kämpar du med att göra dig förstådd av dina kunder? Vill du bli tydligare och mer intressant?

Med 1 + 3 regeln vässar du din presentation snabbt!

En av orsakerna till att vi ofta har svårt att göra oss förstådda och intressanta är att vi kan vårt ämne för bra.
Frågar någon vad vi gör, så pratar vi lätt på i det oändliga. Eller så säger vi inget alls, för vi vet inte var vi ska börja!

Sätt dig med 1 + 3 regeln några minuter inför nästa presentations tillfälle. Om du ska mingla eller göra en affärspresentation
spelar ingen roll. Det är väl spenderad tid som gör dig och ditt budskap minnesvärt.

Vad är då 1 + 3 regeln?

Det är samtidigt en regel och en metod för att utveckla ditt unika affärsbudskap där “1 + 3” står för “ett tydligt och kärnfullt budskap
plus tre betydande fördelar”.

ETT kärnfullt budskap om det du kan eller erbjuder ger dig ett unikt budskap som sticker ut. Med TRE tydliga och viktiga kundfördelar
som stöttar din ide, tjänst eller produkt blir du trovärdig och säljer bättre. DESSUTOM: Att arbeta metodiskt med att formulera sitt
affärsbudskap enligt 1 + 3 regeln vässar din affärsidé!

I mitt arbete med olika företag är det en metod jag själv ofta använder för att snabbt komma fram till kärnan i vad de vill och kan
kommunicera om sin verksamhet. Innan ett budskap kan formuleras med hjälp av strategiskt valda berättelser, behöver vi bli extremt
tydliga med vad vi vill få sagt. Med hjälp av 1 + 3 metoden blir ditt budskap inte bara tydligt för andra, det blir tydligt och angeläget
också för dig. Genom att formulerat ditt unika affärsbudskap vet du vad du ska säga, blir trygg som talare och dina åhörare känner
din passion för det du gör!

Gör så här:

* Ta fram ett stort papper och en bra, tjock, penna. Dags att ta plats!

* Skriv ditt kärnfulla meddelande högst upp på pappret. Kärnan i det du gör formulerat med max 140 tecken.
Mer utrymme behöver inte för att formulera något som gör andra intresserade. Tänk twitter – formulera dig kort och kärnfullt!
(Har du inte en sådan mening klar? Skriv då något som du kan jobba med att utveckla. Det behöver inte vara så kort från början.)

* Under ditt meddelande skriver du tre viktigaste fördelarna för din kund. Alla bra ting kommer i tre. Så även det du eller ditt företag gör.
Genom att lista dina förtjänster, ur kundens synvinkel, får du också koll på VARFÖR dina kunder väljer just dig. Vilka ÄR dina 3 förtjänster?
Om du tycker att du har fler än tre så blir din utmaning att formulera 3 fördelar som sammanfattar alla de fördelar du skrivit ner. Att göra dem
synliga och fokuserade hjälper dig också att formulera din kärnfulla mening.

* Dra ett streck från din kärnfulla mening till varje fördel. Under varje fördel punktar du nu berättelser, statistik och exempel som stöder
ditt påstående. Allt material du kan komma på är bra att ha så stryk inget. Behöver du det inte nu, så behöver du det i framtiden.

* Titta igenom ditt samlade material. Om det är någon av fördelarna som du kan spetsa till, gör det!

* Titta nu på din kärnfulla mening. Kan den kanske justeras eller om formuleras så att den bättre speglar fördelarna?

Till sist:

Jobba igenom formuleringen av din mening och de tre fördelarna så att de blir starka tillsammans. Din mening ska tillsammans
med de tre fördelarna fungera som ditt unika budskap till exempel när du minglar. Testa den därför högt, på din partner
och sedan på dina kunder. Ligger den bra i munnen? Vill de du pratar med veta mer?

Gratulerar!

Du har nu ett bra underlag för att gå vidare och formulera ett vasst och kärnfullt budskap med hjälp av en strategiskt
vald story. Välj en story som passar varje kund, tillfälle och tjänst och skapa ditt företags unika storyboard. LYCKA TILL!

Behöver du fånga dina åhörare och göra bättre affärer? Jag vässar din presentation så att du blir trygg i ditt budskap,
väcker uppmärksamhet och säljer bättre, kontakta mig via asa@cowab.org, www.cowab.org

Åsa Rydhard is the pastor who has taken her knowledge about storytelling to a higher level. With a Master’s degree in Applied Cultural Analysis (MACA) she is specialized in storytelling as a communcation tool. As a consultant she uses her expertise to ensure that businesses understand how storytelling can be strategically used as a communciation tool to grow their customer’s interest and increase their market share.

Svara

*

captcha *