18
MAR
2014

Informera och inspirera med hjälp av strategisk storytelling

Föreläsaren pratar länge, mycket, ord på ord fyller lokalen medan bild efter bild avlöser varandra i en detaljerad
power point presentation. Åskådarnas blickar börjar bli glasartade. En del tummar i smyg på sina mobiltelefoner.
När presentationen är över är det inte bara föreläsaren som drar en lättnadens suck.

”Men hur ska jag göra då?” Jag sitter med en av alla dessa duktiga experter framför mig. Duktig på allt utom att fånga sin publik.
”Det ÄR ju ett avancerat ämne jag föreläser om, det kräver långa förklaringar!” Fortsätter han med lätt ångest i blicken.

Problemet är det att det i dag inte räcker med att vara duktig på sitt område, man måste också vara duktig på att få sin
publik att dela insikten om hur viktigt det man gör är. Ibland för att fånga kunder, andra gånger forskningsanslag
eller investerare. För att få dem investera måste man lyckas med att förmedla engagemang, väcka nyfikenhet och inspirera
till handling.

Expertkunskap och en publik som inte somnar. Går det alls att då ihop?
Ja genom att berätta berättelser.

En berättelse har förmågan att de gör det i kraft av sin förmåga att måla en bild som åhöraren kan gå in i och
associera till, en bild som överför information tusen gånger snabbare än vad vi kan prata.

Det handlar alltså om att utveckla sin berättarkonst, men inte genom vilka berättelser som helst. Det handlar om
att använda sig av strategiskt utvalda berättelser. Berättelser som innehåller information, ideer och inspiration
som vi som föreläsare vill föra fram. Samtidigt ska de vara utvalda för att förmedla detta innehåll så att mottagaren
kan ta emot och förstå detta budskap.

Genom berättelsen kan vi föra vår publik in i scenarios, tankar och visioner på ett sätt som inte är möjligt i
den vanliga logiska redogörelsen och argumentationen. Vi kan få våra åhörare att anta rollen av en annan person, och
röra sig i en alternativ verklighet. I berättelsen kan de få smaka och prova annorlunda livsvillkor, tankar och
ageranden ett sätt som spränger deras välbekanta verklighet.

En väl vald berättelse förmedlar inte bara kunskap effektivt och snabbt. Den är också betydligt mer underhållande
än en power point. Och är du underhållande, då kan dina åhörare inte sluta lyssna. De vill höra mer, de är intresserade.
Och även om inte alla köper ditt budskap, så somnar de i alla fall inte.

Åsa Rydhard is the pastor who has taken her knowledge about storytelling to a higher level. With a Master’s degree in Applied Cultural Analysis (MACA) she is specialized in storytelling as a communcation tool. As a consultant she uses her expertise to ensure that businesses understand how storytelling can be strategically used as a communciation tool to grow their customer’s interest and increase their market share.
  1. Annika Dacke Svara
    Så är det! Ingen PP i världen kan ersätta en bra föreläsare.

Svara

*

captcha *