13
MAR
2014

Från fantasi till empati

”Men tänk om de blir ledsna!” Chefen framför mig var uppenbart besvärad. Hon skruvade sig i stolen inför blotta
tanken på att behöva säga det hon måste i ett kommande medarbetarsamtal.

En av de saker vi på COW gör är att hjälpa ledare att utveckla sin förmåga att lyssna in och möta medarbetare
i organisationen. Genom att lyssna på djupet och efter vad en medarbetare vill förmedla genom sin berättelse
utvecklar du som ledare en viktig egenskap nämligen förmågan att leda inifrån med empati.

När vi tillsammans med våra klienter för samtal om en situation eller en medarbetare är det väldigt vanligt
att en chef inser att de har något svårt de måste ta tag i. Genast väcks då en väldigt mänsklig reaktion:

Oro över vad som ska hända. Hur de vi talar med ska reagera. Kanske de blir arga? Ledsna?
Kanske de tycker att vi förstör deras liv?

Den bistra sanningen är att det kan vi inte veta. Men vi kan gissa. Och vår fantasi är oftast vår största fiende.
Det är vår fantasi som gör att drar oss för att föra samtal om saker som kan bli personliga och känslosamma.
Vi försöker helt enkelt skydda oss själva från de svåra känslor vi vet kommer att uppstå.

Nästa gång detta drabbar dig, försök att vi istället omvandlar din fantasi till inlevelseförmåga, empati. Då har
du fått ett kraftfullt verktyg att använda dig av i ditt ledarskap!

Att som ledare använda sin förmåga till empati innebär att försöka sätta sig in i den andres situation på ett sunt
sätt. Att ställa sig i medarbetarens sammanhang och förstå behov och känslor. Nästa gång du förbereder ett svårt
samtal, fundera igenom hur du kan använda dig av din empati för att visa att du ser och förstår din samtalspartners
situation.

Det kan göra stor skillnad för dig som ledare. Visserligen är det fortfarande samma sakfråga, samma svårighet.
Men det är en stor skillnad att vara medveten om att det kan väcka svåra känslor.

Med hjälp av vår empati kan vi förutse svåra känslor utan att det blir avskräckande. Och när de svåra känslorna
väl kommer är du beredd att säga det enda som kan sägas: ”Jag förstår att det här gör dig ledsen, det måste
vara svårt för dig”.

Åsa Rydhard is the pastor who has taken her knowledge about storytelling to a higher level. With a Master’s degree in Applied Cultural Analysis (MACA) she is specialized in storytelling as a communcation tool. As a consultant she uses her expertise to ensure that businesses understand how storytelling can be strategically used as a communciation tool to grow their customer’s interest and increase their market share.

Svara

*

captcha *