20
MAR
2014

Berättelsens kraft – ett förtydligande

När vi talar om berättelser och kunskapsförmedling så vill jag idag precisera att vad jag menar här är INTE en
berättelse som utgör kunskap av samma sort som ett recept eller innehållsförteckning.

Den kunskap en strategisk berättelse förmedlar existerar inte i sig själv, som en fristående verklighet. Inte heller
pekar berättelsen på en kunskap utanför sig själv. Berättelsen blir till kunskap genom mottagarens igenkänning
och tillämpning. Kunskapen uppstår när mottagaren tar emot berättelsen och så länge det sker inom en kultur
hålls berättelsen och dess kunskap levande. Om berättelsen mister sin funktion som en sådan kunskapsförmedlare
kommer den att dö och glömmas bort.

Så länge berättelsen gör oss levande, samlade och närvarande finns den inte bara på allas våra läppar utan tar form
genom våra liv. Då kommer den aldrig att dö.

Vi på COW AB baserar allt vårt arbete på enhumanistisk teoretisk grund och denna text är inspirerad av sociologen
och tänkaren Bruno Latour. På så sätt kan vi tänja på begreppen och kritiskt analysera och granska den verklighet
vi alla lever i.

Åsa Rydhard is the pastor who has taken her knowledge about storytelling to a higher level. With a Master’s degree in Applied Cultural Analysis (MACA) she is specialized in storytelling as a communcation tool. As a consultant she uses her expertise to ensure that businesses understand how storytelling can be strategically used as a communciation tool to grow their customer’s interest and increase their market share.

Svara

*

captcha *